Mijn missie: 1000 (Hoog)Gevoelige Introverte Mensen
helpen hun Unieke Talenten te claimen en in te zetten om
vanuit hun Hart en Ziel bij te dragen aan een Betere Wereld

Ik ben Joy Quist, de HSP-specialist HSP Yes
Ik ben heel dankbaar
dat ik zoveel mensen kan helpen
Gelukkig Gevoelig te worden.
Wees ook Gelukkig met je Gevoeligheid
Dan ben je ook Jezelf en Succesvol!

Hoe het begon

In een disfunctioneel gezin met een grens overschrijdende, onvoorspelbare vader met losse handen werd ik een erg bang kind. Als de spanning hoog opliep kroop ik heel stil in een hoekje. Te vaak kreeg ik te horen dat wat ik voelde en 'wist' niet klopte en dat ik mijn mond moest houden en niet zo raar moest doen.
Ik begreep dat niet en voelde me heel erg afgewezen.
Ik trok me steeds verder terug en geloofde echt dat wat ik wist en voelde niet waar was.

Over hooggevoelig zijn was toen nog niets bekend, maar angst en geweld zijn erg ingrijpend en beschadigend. Misschien voor hooggevoelige kinderen nog wel meer.....

Onze hersens passen zich aan

Intussen is bekend dat hersenen zich aanpassen aan een wereld die onvoorspelbaar en gevaarlijk is.
Het kind wordt hyper alert en gefocust op non-verbale tekens die mogelijk bedreigend zijn.

Ik werd onzeker en gespannen, keek altijd eerst de kat uit de boom.
Op foto's sta ik met mijn hoofd weggedoken tussen hoog opgetrokken schouders.
Gelukkig was mijn verstand goed en kreeg ik daar waardering voor.
'Dus' koos ik voor denken in plaats van voelen. Met als gevolg: een hoofd dat overuren draait. Maar mijn denkend hoofd kon ook voor een analytisch beroep kiezen, ik werd chemisch analiste, een beroep waarin het meeste ordelijk en overzichtelijk was.

Vijftien jaar heb ik gewerkt als chemisch analiste HBO-A. Daarvan had ik elf jaar een laboratorium voor mij zelf alleen, kon alles op mijn eigen manier doen en functioneerde daardoor heel goed.

Is dit alles?

Maar na een aantal jaren dacht ik: is dit alles? Er moet toch meer zijn?
Ik voelde me anders, een beetje afgescheiden ook en mijn huwelijk vond ik saai.

Ommekeer een

Ik ging mediteren en in therapie en ik leerde stap voor stap te vertrouwen op mijn gevoel.
De eerste therapiesessie daarover vergeet ik nooit meer.
Mijn lichaam stroomde door, mijn wangen kregen kleur en mijn ogen straalden.
Daar wilde ik meer van!

De therapie was zo effectief dat ik dacht: daar wil ik verder mee, dit wil ik doorgeven.
Ik volgde daarom bij “Centrum Boswijk” de vierjarige opleiding Gestalt en Transpersoonlijke Psychotherapie.
Met als uitgangspunt dat de mens één geheel is, met zijn gevoel, verstand, lichaam en geest.
Daar hoort ook de Ziel bij en dat maakte het helemaal af voor mij, echt bijzonder verrijkend.
Het is precies wat bij mij past. Op zielsniveau werken is thuiskomen voor mij.

Het grote geheel

Deze opleiding en het mediteren brachten mij in contact met het grote geheel.
Ik voelde dat ik ergens bij hoorde, dat ik onderdeel was van iets waar ik geen woorden voor had maar wel intens voelde. Echt een grote ommekeer!

Ommekeer twee

In 2003 las ik voor het eerst over hoog gevoeligheid in het boek Hoog Sensitieve Personen van Elaine Aron.
Klik hier als jij dat boek ook wilt lezen.

Wat een openbaring, wat een herkenning:

 • Ik ben helemaal niet raar of verlegen!
 • Ik doe helemaal niet moeilijk!
 • Ik heb niet altijd wat te zeuren of te klagen!
 • Ik ben gewoon hoog gevoelig!

Ik ben een HSP!

Kijk hier naar het interview met Elaine Arron
met Nederlandse ondertiteling!

Accepteren en toe-eigenen

Ik eigen mij mijn hooggevoeligheid steeds meer toe. Hoe meer ik erover leer en ervan accepteer, hoe beter ik functioneer.

 • Ik ben beschouwelijk in plaats van verlegen.
 • Ik merk heel veel op en benoem dat als het zinvol is. En nee, dan doe ik niet raar.
 • Ik ben steeds meer heldervoelend en nee, dat is niet raar of zweverig maar heel verrijkend.
 • Ik heb voor veel dingen even tijd nodig, zoals wennen aan verandering van de temperatuur. En daar is niks mis mee.
 • Ik heb voldoende slaap en rust nodig. Dan functioneer ik veel beter. Prima.
 • Ik wil regelmatig alleen zijn. Daar is niets mis mee en ik word geen kluizenaar.
 • Ik raak van streek bij veel negativiteit om mij heen. Dit vind ik een lastige. Mijn oplossing is zoveel mogelijk omgaan met mensen die wel positief in het leven staan.

Introvert

Behalve hooggevoelig ben ik ook introvert. Er blijken veel overeenkomsten te zijn, zoals verlegen lijken en bedachtzaam zijn. Maar ik wist niet dat moeite hebben met naar buiten treden en je zichtbaar maken een eigenschap van veel introverte mensen is. Ik liep daar keihard tegenaan toen ik met mijn passie en missie tevoorschijn wilde komen. Wat een strijd, wat een angst om mijn hoofd boven het maaiveld uit te steken! Alle oude gedachten en inprentingen staken de kop op, brrr echt niet fijn!
Gek of niet, het helpt mij om te weten dat veel introverte mensen dit hebben. Dat voelt minder groot en minder zwaar en minder eenzaam. Ik voel me sindsdien opgelucht.

Ik ben benieuwd hoe dat voor jou is, herken je dit?

Hoogbegaafd?

Daar wil ik meer over weten doordat ik dat van twee heel verschillende kanten aangereikt kreeg. Dat zou wel het een en ander in mijn leven kunnen verklaren!

Een goed en uitgebreid boek over hoogbegaafdheid is "Misdiagnose van hoogbegaafden"
Als je op de bovenstaande link klinkt kom je meteen bij bol.com uit.
Verkeerde diagnoses voor hoogbegaafden veroorzaken vaak onnodig lijden. De kenmerken van hoogbegaafdheid worden dan verkeerd geïnterpreteerd. Deze creatieve en zeer getalenteerde kinderen en volwassenen krijgen te horen dat zij een gedragsstoornis of emotionele stoornis hebben zoals ADD/ADHD, Asperger of een depressie. Zij worden daarvoor ten onrechte behandeld of krijgen onnodige medicatie. Dit boek helpt psychologen, pedagogen, leraren en andere professionals goed onderscheid te maken tussen pathologische gedragingen en gedrag dat ‘normaal’ is voor hoogbegaafden. Het boek bevat een overzicht van misdiagnosen en behandelingen met vele voorbeelden. Daarnaast geven de auteurs veel praktische aanwijzingen.

Dit studieboek (louter tekst) over dit zeer actuele onderwerp is goed leesbaar voor geïnteresseerde ouders, leerkrachten en pabostudenten. Bevat uitgebreid literatuuroverzicht en register.

 

Op kinderen gericht en interessant is "Hoogbegaafd, nou en? Ont-dekboek over hoogbegaafdheid" Wat is dat nu precies, hoogbegaafd zijn? Wanneer ben je dan hoogbegaafd? En moet je daar dan iets mee, met dat hoogbegaafd?
Dit boek geeft antwoorden op deze en nog veel meer vragen over hoogbegaafdheid. En vooral over hoe dat nu voor jou voelt, zeker als je de uitzondering in de klas of je omgeving bent. Want soms kan het best lastig zijn dat je hoogbegaafd bent. Soms ook leuk. In ieder geval ben je in een aantal opzichten gewoon anders dan andere, 'gemiddeld' begaafde kinderen. Dat 'anders zijn' ervaar je misschien wel elke dag.

 

In Hoogbegaafd. Dat zie je zó! wordt het 'Delphi-model Hoogbegaafdheid' gepresenteerd. Twintig experts op het gebied van hoogbegaafdheid – zelf eveneens hoogbegaafd – kwamen gezamenlijk tot een positieve omschrijving (een kenschets, een definitie) van hoogbegaafdheid.

Het gaat hier om theorievorming 'van binnenuit'.
Hoogbegaafden – ervaringsdeskundigen – hebben zélf onder woorden gebracht wie en wat zij zijn, en op welke punten zij zichzelf en elkaar als anders zien dan anderen.
Deze bundel is een belangrijke toevoeging en verrijking aan de (vak)literatuur over hoogdbegaafdheid. Onder redactie van de gezinssociologe en psychotherapeute vormt deze bundel de neerslag van de gezamenlijke zoektocht van twintig experts naar de essentie van hoogdbegaafdheid tijdens het symposium 'Hoogbegaafdheid. Dat zie je zó!'